อ. เอิญ สุริยะฉาย (Mr. Likestock)

  • หนึ่งในกูรูงบการเงินอันดับต้นๆของประเทศ เจ้าของฉายา LikeStock
  • เขียนหนังสือ 2 เล่ม กุญแจอ่านงบการเงินและก้าวแรกอ่านงบการเงิน