อ. เชาวน์ เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ

Investment Banker ที่ผันตัวมาเล่นหุ้นแบบ Value Investor (VI)

เคยกอบโกย “กำไร 10 เด้ง” จากหุ้น คาร์มาร์ท (KAMART)