อ. เฉลิมพล เนียมศรี (IDEATRADE)

ผู้ช่วยกรรมการบริหารผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ Country Group Securities จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ไอเดียเทรดพลัส