อ. วรพจน์ สุโขชัยยะกิจ

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอยซ์เวอคส์ จำกัด
  • “ทำตลาดออนไลน์ให้ ได้เปรียบด้วย…CRM”