อ. รี สึนามิ

  • Full-Time Trader ประสบการณ์มากกว่า 4 ปี
  • ผู้สอนเทรดหุ้น ทอง ค่าเงิน (Forex) Tfex ด้วย Elliott Wave และ Volume
  • เจ้าของแฟนเพจที่ให้ความรู้เรื่องการเทรด “รี สึนามิ”