CSI Society โครงการอบรมนักลงทุน CSI

คิดจะลงทุน คิดถึง CSI

อ.มนู สว่างแจ้ง

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยย่อ

– กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

– อดีตผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

– ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนแบบ Value Investment

– กรรมการของ PTT Lifesciences

CSI INVESTMENT STRATEGY

EXPERTISE YOU NEED , SERVICE YOU DESERVE!

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
และเป็นส่วนนึงของโครงการของเรา

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นใหม่ๆได้ก่อนใคร
พร้อมรับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อคอร์สหรือสินค้าของ

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และโปรโมชั่นใหม่ๆได้ก่อนใคร
พร้อมรับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อ
คอร์สหรือสินค้าของ