อ. ภกรณ์ มลสิริเรืองเดช (อ. เบิร์ด)

  • 1 ใน 4 สุดยอดผู้เชี่ยวชาญประจำประเทศไทยด้าน Google Adwords แต่งตั้งโดย Google Asia Pacific
  • วิทยากรในโครงการ Google Academy ได้รับสิทธิ์ในการฝึกสอนให้กับ Agency ในโครงการของ Google Partner
  • วิทยากร และโค้ช ให้โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกว่า 70 ท่าน จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ