อ.ปรีด์ ลุประสิทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด