อ. ปรินทร์ นิกรกิตติโกศล

  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  • รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล)