อ. ปรมินทร์ อินโสม

  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ผู้ก่อตั้งและร่วมพัฒนา Z Coin