อ. ณัฐวัฒน์ อันรัตน์

  • Senior Executive Vice President บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) (CGS CIMB)
  • เจ้าของเพจ “แมงเม่าสำราญ”.