อ. ณัฐพล ม่วงทำ

  • นักกลยุทธ์ และวิทยากรพิเศษ เจ้าของเพจ “การตลาดวันละตอน”
  • ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing และ Data Driven Marketing
  • เคยทำงานในเอเจนซี่โฆษณาครีเอทีฟ ที่ผันตัวมาเป็นนักกลยุทธ์ และวิทยากรตามมหาวิยาลัย