ดร.ธัชกร เตียตระกูล

ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด